Η επιχείρηση:


Η επιχείρηση ΘΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με έδρα την Παύλου Μελά 5 στη Έδεσσα, ιδρύθηκε το 1989 από τον ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη, Θωμά Δημήτριο διεκδικώντας την πρωτοκαθεδρία στην πώληση του ηλεκτροβιομηχανικού υλικού στην Έδεσσα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της.


Κύριο χαρακτηριστικό μας, που μας διαφοροποιεί έναντι του ανταγωνισμού, είναι η παροχή υπηρεσιών, καθώς και η πώληση προϊόντων με υψηλή, πιστοποιημένη και αναβαθμισμένη ποιότητα. Προπομπός στην εξέλιξη και στις ανάγκες που επιζητούν οι πελάτες μας, οι οποίοι βρίσκονται πάντα στο κέντρο των αποφάσεων μας προσφέροντας με ταχύτητα και συνέπεια αυτό που θέλει ο τελικός καταναλωτής.


Η επιχείρηση μας δεσμεύεται, ότι θα συνεχίσει να εκπληρώνει την εμπιστοσύνη σας ικανοποιώντας τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες σας με προϊόντα, που παρέχουν ασφάλεια και πιστοποιημένη ποιότητα.